amavek

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on työn avulla kohentaa asiakkaan edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen tai työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Tavoitteena on myös asiakkaiden syrjäytymisen ehkäiseminen, elämänhallinnan ja elämänlaadun kohentaminen sekä mielekkään tekemisen ja sosiaalisen kontaktien tarjoaminen toiminnan kautta.

Sisältö

  • tutustuminen palveluun                                                                                  
  • työskentely sovitussa työtoimintatehtävässä
  • työvalmentajan työopastus
  • yksilöllinen ja voimavaraistava ohjaus
  • alkuhaastattelu ja arviointikeskustelut
  • jatkopolkujen suunnittelu
  • vahva verkostoyhteistyö

Kesto

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kolmen kuukauden mittaisena jaksona kerrallaan. Kuntouttava työtoiminta jakautuu kahteen osioon: Kuntouttavassa palvelussa työaika on 2-3 päivänä viikossa 4 tuntia päivässä. Työhön tai koulutukseen siirtymiseen tähtäävässä palvelussa työaika on 3-4 päivänä viikossa 6 tuntia päivässä.

Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikat

Kuntouttava työtoiminta on luonteeltaan kuntouttavaa ja valmentavaa. AmaveK ry:n kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikat sijoittuvat työpalvelujen- sekä kädentaitojen yksiköihin. Ko. yksiköissä kuntouttavan työtoiminnan tehtävät ovat avustavia työtehtäviä, joiden määrittelemisessä lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset kyvyt, taidot ja tavoitteet. Työpalvelujen yksikössä työtehtävät ovat ulkotyön-, kokoonpanon-, puhtaanapidon- ja ruokalan työtehtäviä. Kädentaitojen yksikössä työtehtävät ovat vaatetuksen-, tekstiilin ja verhoilun sekä lasityön työtehtäviä.

Yhteydenotot Rekrypalveluun, puh. 044-791 8443,
soittoaika ma-pe klo 13-14

Palvelun yhteyshenkilöt:
Sari Räsänen, toiminnanjohtaja
Tarja Selkimäki, palveluohjaaja
Saara Silvennoinen, palveluohjaaja