amavek

Kotoutumisajan työtoiminta

Kotoutumisajan työtoiminta

Kotoutumisajan työtoiminnan aikana tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tekemisen ja työyhteisöön kuulumisen kautta. Palvelussa asiakas pystyy ylläpitämään tai vahvistamaan jo hankittua suomen kielen taitoa ja oppii taitoja sosiaalisissa ja ryhmätilanteissa selviytymiseksi.    
Jakson aikana asiakas osallistuu työskentelyyn puualan-, kalusteverhoilun-, pintakäsittelyn, painoalan- (kirja- ja seripaino) ja vaatetuksen työtehtävissä. 

Asiakkaat

Palvelun kohderyhmään kuuluvat kotoutumisajalla olevat työikäiset (18-60 v.) maahanmuuttaja-asiakkaat, joille on laadittu kotoutumisajan suunnitelma.

Sisältö

  • tutustuminen palveluun
  • työskentely Kevama Oy:n työkuntoutusyksikössä
  • työvalmentajan ohjaus ja opastus työtehtäviin
  • palveluohjaajan yksilöohjaus
  • ryhmävalmennus suomen kielen vahvistamiseksi
  • alkuhaastattelu ja arviointikeskustelut

Kesto

Kotoutumisajan työtoiminnan kesto on yksilöllisesti määräytyvä. Päivittäinen työaika on 4 tuntia, 3-4 päivänä viikossa.

Palveluun ohjautuminen

Yhteydenotot Rekrypalveluun, puh. 044-791 8443,  ma-pe klo 13-14
 
Palvelun yhteyshenkilöt:
Saara Silvennoinen, palveluohjaaja
Sari Räsänen, kuntoutuspalvelujohtaja