Palvelun tarkoituksena on järjestää asiakkaan työllistymismahdollisuuksia edistävää, yksilöllisesti räätälöityä ja tuettua oppisopimuskoulutusta. Palvelun perustuu yksilöllisiin tavoitteisiin ja toteuttamissuunnitelmaan. On mahdollista suorittaa tuettua oppisopimuskoulutusta puun yksikössa, kirjapainossa, kalusteiden kunnostuksessa sekä puhtaanapidossa. Oppisopimuskoulutuspaikkoja on yhteensä kahdeksan.

Sisältö

  • työsuhteinen työ
  • työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen ja työsuorituksen ohjaus
  • yksilöohjaus, jonka avulla tuetaan asiakkaan tavoitteellista kouluttautumista
  • työssä suoriutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia
  • työhön siirtymisen valmiuksissa valmentaminen

Kesto

Yksilöllinen, perustuu sopimukseen sovitusta oppiajasta. Oppisopimuskoulutettava on työsuhteessa ja päivittäinen työaika perstuu työkeskus TES:n (väh 85 % alan säännöllisestä työajasta)